ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ

gankargulebis_proeqti_20210804
Share:

კომენტარის დატოვება