ახალგაზრდული საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი
ახალაგზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბაზაზე არსებული “ახალგაზრდული საბჭო” აგრძელებს ფუნქციონირებას და იწყებს ახალი წევრების მიღებას.
„ახალგაზრდული საბჭოს“ წევრები მონაწილეობას მიიღებენ და აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ადგილობრივ თვითმმართველობაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
„ახალგაზრდული საბჭო“ ირჩევა ერთი წლის ვადით და დაკომპლექტდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, 14 – დან 29 წლამდე ასაკის, 16 ადმინისტრაციული ერთეულიდან წარმოდგენილი 19 ახალგაზრდისგან.
ახალგაზრდული საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია: ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, მონიტორინგი, შეფასება;
ახალგაზრდების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესში ;
ახალგაზრდების ინფორმირება დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების შესახებ;
ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება სოციალური, ეკოლოგიის და ადამიანის უფლებების შესახებ;
ახალგაზრდების ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
თუ გაქვს მაღალი მოტივაცია, ხარ აქტიური ახალგაზრდა, გაქვს ძლიერი ანალიტიკური და ინტერპერსონალური კომპეტენციები, დრო და შესაძლებლობა, ეს შენი შანსია ჩაერთო შენს მუნიციპალიტეტში, ახალაგზრდულ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და გააჟღერო ახალგაზდების ხმა!
დარეგისტრირდი 2 მარტიდან 13 მარტის ჩათვლით და შეავსე აპლიკაცია შემდეგ ბმულზე:
ახალგაზრდული საბჭო დაკომპლექტდება წინასწარ შერჩეული კომისიის მიერ, რომელშიც შედიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანოები და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ყველა აპლიკანტთან მოხდება მუნიციპალიტეტში ერთი დღით გაერთიანებული საინფორმაციო/გაცნობითი ტიპის შეხვედრა, რომლის ზუსტი დღე და დრო გეცნობებათ წინასწარ.
გისურვებთ წარმატებას!
Google Forms – create and analyse surveys, for free.
ACCOUNTS.GOOGLE.COM
Google Forms – create and analyse surveys, for free.
Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyse results in Google Forms. Free from Google.
Share:

კომენტარის დატოვება