განკარგულება N22 (28.04.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_22_20220428
Share:

კომენტარის დატოვება