,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი (24.05.2022 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20220524
Share:

კომენტარის დატოვება