დადგენილება N21 (28.06.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_21_20220628
Share:

კომენტარის დატოვება