განკარგულება N45 (04.07.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წილის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_45_20220704
Share:

კომენტარის დატოვება