დადგენილება N31 (04.07.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ”

dadgenileba_31_20220704
Share:

კომენტარის დატოვება