,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი (18.08.2022 წელი)”

dadgenilebis_proeqti_20220818
Share:

კომენტარის დატოვება