ოქმი №2 – საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია

kso_2_20190325
Share: