საკრებულოს 18 ოქტომბრის ბიუროს სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

↘️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
✅️სხდომაზე იმსჯელეს დადგენილების პროექტზე, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანას შეეხებოდა (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11432). ↘️საკითხი ბიუროს წევრებს მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა წარმოუდგინა.

✅️მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ ბიუროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა გააცნო (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11493).

↘️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
✅️სხდომაზე იმსჯელეს განკარგულების 3 პროექტზე, რომლებიც მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსმა ირაკლი ხუხუნაიშვილმა წარმოადგინა:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ონკოქეა ჯორჯიასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11603).
2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11508).

3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11635).

✅️ბიუროს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სექტემბრის თვის შესრულების ანგარიში მოისმინეს (http://lanchkhuti.gov.ge/?p=11617), რომელიც ბიუროს წევრებს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააცნო.
↘️საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში ცნობად იქნა მიღებული.
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
✅️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2022 წლის 26 ოქტომბრის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება