“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20221209
Share:

კომენტარის დატოვება