საკრებულოს 22 დეკემბრის სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
➡️საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
სხდომაზე განხილული და დამტკიცებული იქნა შემდეგი საკითხები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ალექსანდრე სარიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ალექსანდრე სარიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული სკვერისთვის ზურაბ თავართქილაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
➡️მომხსენებელი: თამარ ფირცხალაიშვილი
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში კურორტ გრიგოლეთისა და ს. წყალწმინდის უბან ყვავილნარის ქალაქმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
➡️მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, გურიის მაჟორიტარი დეპუტატის (პარლამენტის წევრის) ვასილ ჩიგოგიძის ბიუროსათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
10. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ .
➡️მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
➡️მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პროექტ „ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიის განვითარებისთვის (EV41TD) ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორის ფარგლებში“ განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“.
➡️მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
✅️სხდომაზე ასევე მოუსმინეს აკეთის თემის წარმომადგენლებს: ჯიმშერ გეგიაძეს, თამაზ ღლონტს და ქეთევან პატარაიას.
ისინი საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციის დადებითად გადაწყვეტას ითხოვდნენ, რომელიც თემის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის კულტურისა და სპორტის მოქმედი წრეების დაფინანსებას ეხებოდა.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით საკითხს შემდგომი მსვლელობა პროცედურების დაცვით მიეცემა.
Share:

კომენტარის დატოვება