საკრებულოს ბიუროს 17 იანვრის სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ეკა გუჯაბიძე ესწრებოდა.
სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებზე იმსჯელეს:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: თამარ ფირცხალაიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში კურორტ გრიგოლეთისა და ს. წყალწმინდის უბან ყვავილნარის ქალაქმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიაზე მდ. “ფიჩორამდე” მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის პროექტის მოწონების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ივლისის N 31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ”.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
10. „2023-2028 წლების „მწვანე მუნიციპალიტეტის სტრატეგია – ლანჩხუთის“ დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: ეკა გუჯაბიძე
11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დეკემბრის თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2023 წლის 25 იანვრის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება