დადგენილება N1 (25.01.2023 წელი) – ‘ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_1_20230125
Share:

კომენტარის დატოვება