საკრებულოს ბიუროს 15 მარტის სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
➡️სხდომაზე იმსჯელეს დადგენილების პროექტზე: „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
➡️ბიურომ განიხილა განკარგულების შემდეგი პროექტები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „შპს ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ეკა გუჯაბიძე
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული სკვერისთვის ზურაბ თავართქილაძის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლესის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჭინათში არსებული ქუჩისთვის თამაზ გოგიჩაიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა სულაბერიძის სახელობის საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული სკვერისთვის ჩიბათელი მხედრების სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის ბიუჯეტის 22 დეკემბრის #37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2022 წლის 28 ივნისის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: ალექსანდრე სარიშვილი
10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
✅️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
▶️ბიუროს სხდომაზე ასევე მოისმინეს – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
↘️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
✅️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2023 წლის 23 მარტის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება