კონკურსი

განაცხადი კონკურსის თაობაზე
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია (ICCA), მენტორინგის პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს
კონკურსს რეგიონებში არსებული სამშენებლო მასალის მწარმოებელ კომპანიებს შორის. მენტორინგის
პროგრამა გულისხმობს საქართველოში მომუშავე მსხვილი სამშენებლო კომპანიების მიერ მასალის
მწარმოებლებისთვის (შემდგომში ბენეფიციარებისთვის) ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას.
შედეგად მწარმოებელი შეძლებს:
● სექტორის წამყვან სამშენებლო კომპანიებთან ურთიერთობის უნიკალური გამოცდილების
შეძენას;
● მენტორ კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობის წამოწყების/გაგრძელების რეალური
პერსპექტივის დასახვას;
● კომპანიის განვითარების შემაფერხებელი გარემოებების იდენტიფიკაციასა და განვითარების
სტრატეგიის დასახვას;
● ბიზნესის დმხმარე სერვისებზე ხელმისაწვდომობას

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დარეკოთ: +995 577 445567 სალომე დეკანოსიძე,
პროექტის კოორდინატორი.

Share:

კომენტარის დატოვება