საკრებულოს 23 მარტის სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და მერის პირველი მოადგილე ეკა გუჯაბიძე ესწრებოდნენ.
➡️საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნა და დამტკიცდა შემდეგი საკითხები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი, თანამომხსენებელი როლანდ ლაშხია
2. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“.
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „შპს ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი ეკა გუჯაბიძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლესის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჭინათში არსებული ქუჩისთვის თამაზ გოგიჩაიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა სულაბერიძის სახელობის საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული სკვერისთვის ჩიბათელი მხედრების სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2023 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალეკო კირვალიძე
➡️საკრებულოს სხდომაზე ასევე დაამტკიცეს განკარგულების 4 პროექტი, რომელზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ“ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
✅️საკრებულომ სხდომაზე მოისმინეს და ცნობად იქნა მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის ანგარიში.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
▶️ძირითადი საკითხის დასრულების შემდეგ დეპუტატებმა დააყენეს მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
Share:

კომენტარის დატოვება