განკარგულება N16 (23.03.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_16_20230323
Share:

კომენტარის დატოვება