,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი (03.04.2023 წელი)”

dadgenilebis_proeqti_20230403
Share:

კომენტარის დატოვება