საკრებულოს ბიუროს 15 ივნისის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
🔷️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
▶️სხდომაზე განიხილეს შემდეგი პროექტები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას განსაზღვრული წლიური ქირის საფასურის ოდენობაზე, მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირების, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „საქართველოს ფოსტასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას განსაზღვრული წლიური ქირის საფასურის ოდენობაზე, მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
7.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გრიგოლეთის ცენტრალური ქუჩისათვის წმ. გრიგოლის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ.ჯუნეწერში არსებული სკვერისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვახტანგ გორგასლის ΙΙ ხარისხის ორდენოსანი დავით ბოლქვაძის სახელის მინიჭების შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
✅️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
✅️ბიუროს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მაისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინეს.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
🔷️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
▶️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2023 წლის 27 ივნისის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება