განკარგულება N59 (26.07.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ”

gankarguleba_59_20230726
Share:

კომენტარის დატოვება