ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

gankargulebis_proeqti_20231009
Share:

კომენტარის დატოვება