საკრებულოს ბიუროს 17 ნოემბრის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
✅️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
▶️სხდომაზე განიხილეს შემდეგი პროექტები👇:
1. „საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“, საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ და საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი პაატა ურუშაძე
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი თორნიკე ტიკაძე
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
🔷️ბიუროს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიშების მოისმინეს რომელიც ბიუროს წევრებს მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააცნო.
▶️ბიუროს სხდომაზე ასევე იმსჯელეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი, თანამომხსენებელი როლანდ ლაშხია
✅️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს დაევალათ, მერიის მიერ წარმოდგენილი 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.
✅️მუნიციპალიტეტის 2024 წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განხილვა, კომისიებსა და ფრაქციებში, წინასწარი განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად გაიმართება.
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
▶️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომა გაიმართება 2023 წლის 27 ნოემბერს 12:00 საათზე.
Share:

კომენტარის დატოვება