განკარგულება №13 – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“.

gankarguleba_13_20190328
Share: