განკარგულება №15 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_15_20190328
Share: