ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის (2024 -2027) დამტკიცების შესახებ

gankargulebis_proeqti_20231213
Share:

კომენტარის დატოვება