განკარგულება N84 (22.12.2023 წელი) – ‘ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_84_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება