დადგენილება N1 (25.01.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_1_20240125
Share:

კომენტარის დატოვება