განკარგულება N5 (27.02.2024 წელი) –ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

gankarguleba_5_20240227
Share:

კომენტარის დატოვება