საკრებულოს 26 მარტის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
✅️საკრებულოს სხდომაზე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის „გურიას“ ყოფილი ლეგენდარული ფეხბურთელის, ნოშრე ნარიაშვილის ხსოვნას, რომელიც 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
🔷️სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებზე იმსჯელეს👇:
1. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“.
მომხსენებელი მაია აფხაზავა
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი პაატა ურუშაძე
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი, თანამომხსენებელი როლანდ ლაშხია
4. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ ,,ოდა ქეარისთვის“ (ს/ნ 437373156) პირდაპირი განკარგვის წესით, ორი წლის ვადით, უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის შესახებ“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე იმსჯელეს.
Share:

კომენტარის დატოვება