გრანტის მიღებაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

gankargulebis_proeqti_20240410
Share:

კომენტარის დატოვება