განკარგულება N21 (26.04.2024 წელი) – ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 27 თებერვალი N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_21_20240426
Share:

კომენტარის დატოვება