განკარგულება N22 (26.04.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის შესახებ”

gankarguleba_22_20240426
Share:

კომენტარის დატოვება