განკარგულება N24 26.04.2024 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ – სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს გაწვევისა და რეკრუტირების სამეგრელო – ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონული ცენტრის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და რეკრუტირების ლანჩხუთის მუნიციპალურ განყოფილებისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_24_20240426
Share:

კომენტარის დატოვება