განკარგულება N25 (26.04.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_25_20240426
Share:

კომენტარის დატოვება