განკარგულება N30 (28.05.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, მაია თურმანიძისთვის (პ/ნ 61005004423) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_30_20240528
Share:

კომენტარის დატოვება