განკარგულება N31 (28.05.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“-სთვის (ს/კ 433650462) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_31_20240528
Share:

კომენტარის დატოვება