ფრაქციამ ქონების გადაცემის საკითხზე იმსჯელა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციამ ,,ქართული ოცნება-მწვანეები“ მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემას.

როგორც განმარტავენ, ქ. ლანჩხუთში, ნინოშვილის ქ. N31-ში მდებარე 434 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზედ არსებული 300,3 კვ.მ. მარიკა ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემა ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებისათვის“ არის მიზანშეწონილი, რადგან ის შეძლებს მისთვის წესდებით განსაზღვრული უფლებამოსილების სრულფასოვნად განხორციელებას.

#ლანჩხუთი2019  #ფრაქციისსხდომა

Share:

კომენტარის დატოვება