„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenilebis_proeqti_20190709
Share:

კომენტარის დატოვება