საფინანსო კომისიამ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე, რომელსაც ალექსანდრე მახათაძე უძღვებოდა,  2019 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს. კომისიამ ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშვნები გამოთქვა და მიიჩნევს, რომ დადგენილების პროექტში მათი გათვალისწინება უნდა მოხდეს.

კერძოდ, საკრებულოს სხდომაზე მოსმენილი იქნას ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ დეტალური ანგარიში, თუ რაში უნდა დაიხარჯოს მათთვის გამოყოფილი 30 000 ლარი. საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიასთან ერთად მოხდეს განხილვა და დასახელდეს ის პროექტები, რომელზეც საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება იზრდება 8500 ლარით.

კომისიამ მოისმინა და ცნობად მიიღო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსის როლანდ  ლაშხიას განმარტებით,  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6 თვე შესრულებულია 44 %-ით.  შემოსავლების კუთხით პრობლემა მდგომარეობს მხოლოდ არაფინანსური აქტივების კლებაში. წინა წლების მსგავსად, ამჯერადაც  არ სრულდება დაგვა-დასუფთავების მოსაკრებელი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მნიშვნელოვან თანხას არ წარმოადგენს.  საერთო ჯამში, შესრულების მხრივ საგადასახადო ნაწილს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის პრობლემა არ შეექმნება.

#გურია2019 #ლანჩხუთი2019  #წლისბიუჯეტი2019

Share:

კომენტარის დატოვება