,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20191223
Share:

კომენტარის დატოვება