,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების განკარგვაზე (გასხვისებაზე) მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200116
Share:

კომენტარის დატოვება