საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ სხდომა გამართა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა. ალექსანდრე მახათაძემ კომისიის წევრებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა.

კომისიამ განიხილა საკითი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“  და ასევე  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების  შესახებ იმსჯელეს.

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა აღნიშნა, რომ განხორციელდება 17 სოც. პროგრამა. პროგრამებში შესულია ცვლილება, გაზრდილია, როგორც ბენეფიციარების ოდენობა ზოგიერთ პროგრამაში, ასევე დაფინანსებაც.

მიმდინარე წელს   დაემატა ახალი პროგრამა-  ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25000 ლარით.

კომისიამ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ და დაფინანსების წესზე იმსჯელა.  მიმდინარე წელს 4 ძირითადი პროგრამა  და 15 ქვეპროგრამა განხორციელდება. ჯამში 62 000 ლარი დაიხარჯება.

კომისიამ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“  და  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“  იმსჯელა.

 

Share:

კომენტარის დატოვება