,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” (დაზუსტებული პროექტი)

dadgenilebis_proeqti_20200123
Share:

კომენტარის დატოვება