საკრებულოს სხდომა გაიმართა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.  საკრებულომ შემდეგ საკითხებზე მიიღო გადაწყვეტილებები:

დამტკიცდა დადგენილება, „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ;

საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ;

საკრებულოს  განკარგულებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა  თანხმობა, განკარგოს (გაასხვისოს) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება, რომელმაც დაკარგა თავისი ფუნქციური დანიშნულება:

ქ. ლანჩხუთში, ნოე ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 20 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ; ამავე ქუჩაზე მდებარე  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 186 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ;  მდინარაძის ქ. N2-ში მდებარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის პირველი სართულის 229.57 კვ.მ.  და მე-2 სართულის 294.52 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი .

საკრებულომ მერს მისცა თანხმობა  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის“  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე .

დამტკიცდა განკარგულება, რომლის თანახმად, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ივანე ხოფერიას ქუჩას გადაერქვა სახელი და   ქუჩას ონოფრე ხოფერიას სახელი ეწოდა.

დღის წესრიგით განსაზღვრულ ერთ საკითხზე საკრებულომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

იხილეთ სხდომის ვიდეო ჩანაწერი სრულად:

https://bit.ly/399g4rw

 

Share:

კომენტარის დატოვება