საკრებულომ მიმდინარე საკითხებზე გადაწყვეტილებები მიიღო

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ შვიდ საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება.საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

საკრებულომ იმსჯელა 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

 

რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ), ცვლილების შედეგად შემცირდა გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები 19492 ლარით, მ.შ ცენტრალური დაფინანსება 18549 ლარით. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  56182 ლარით, მ.შ ცენტრალური 53373 ლარი. კაპიტალური დაბანდებებები გარე განათების სფეროში 28985 ლარით, მ.შ ცენტრალური 27536 ლარი. კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 6342 ლარით, მ.შ ცენტრალური 6024 ლარი, შემცირებების ხარჯზე გაიზარდა წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 357580 ლარით, მ.შ ცენტრალური 339701 ლარი.

საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 02 ივლისის N1133 განკარულებით შევიდა ცვლილება 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებაში და  მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოიყო 1 000 000 ლარი, საქართველოს მთავრობის 09 იანვრის N27 განკარგულებით (ფაქტობრივად ან განხორციელებულა ტრანსპორტირება) მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი შემცირდა 254973 ლარით.

2020 წლის ბიუჯეტში შემცირდეს გადასახდელები კერძოდ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 5000 ლარით, სოც.უზრუნველყოფის მუხლი 10000 ლარით; მუნიციპალიტეტის მერიის საქონელი და მომსახურების მუხლი 10000 ლარით, სოც.უზრუნველყოფის მუხლი 10000 ლარით, ა(ა)იპ ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 1200 ლარით, ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 100400 ლარით, ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლი 15000 ლარით და სხვა ხარჯების მუხლი 20000 ლარით, ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსება 45000 ლარით, მ.შ არაფინანსური აქტივები 13400 ლარი და საქონელი და მომსახურება 31600 ლარით. განათლების ღონისძიებების 3000 ლარით, კულტურის ღონისძიებები 7000 ლარით.

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებებისათვის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10000 ლარით, ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის საქონელი და მომსახურების ხარჯი 130000 ლარით, „ააიპ საფეხბურთო სკოლის“ დაფინანსება 29600 ლარით, „შპს ლანჩხუთის“ დაფინანსება გაიზარდოს 20000 ლარით.

ბიუჯეტის შემოსავლების (კაპიტალურის ჩათვლით) შემცირებისა და ცალკეული ღონისძიებების ხარჯების გაზრდის გათვალისწინებით გაიზარდოს შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 15000 ლარით, ჯარიმები და საურავები შემოსავალი 1543660 ლარით.

საკრებულომ დაამტკიცა ორი განკარგულება, რომელიც მერისთვის თანხმობის მიცემას გულისხმობს,„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისთვის“და    ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე.

სამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.

#გურია_2020 #ლანჩხუთი_2020

Share:

კომენტარის დატოვება