“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200820
Share:

კომენტარის დატოვება