საკრებულომ მიმდინარე საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღო

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ ექვს საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება.

შევიდა ცვლილება დადგენილებაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“

საკრებულომ დაამტკიცა განკარგულება,”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემას, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით – იჯარის ფორმით გადაცემასა და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

ვრცლად სხდომის შესახებ იხილეთ პირდაპირი ტრანსლაციის ბმული:

https://bit.ly/3jfT1Al

#გურია

#ლანჩხუთი

Share:

კომენტარის დატოვება