განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დასკვნა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში განაშენიანების გეგმის კონცეფციასთან ერთად სკოპინგის დასკვნების მიღების მიზნით გაუგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. წარმოგიდგენთ სამინისტროდან მიღებულ წერილს და სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან მიღებულ დასკვნას.
გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18FPcKk07VMHMWFzXnBoGpYEW0ebnk3yW
სსიპ დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წერილი
სსიპ დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დასკვნა

Share:

კომენტარის დატოვება