განცხადება

სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების აღდგენის სამუშაოებზე, „სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამის“ ფარგლებში, მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით იწყება განცხადებების მიღება.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის, ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიიღება მიმდინარე წლის 27 ოქტომბრის 10:00 საათიდან 29 ოქტომბრის 18:00 საათამდე გაგრძელდება (მის.: ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

შენიშვნა: განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ, არ იქნება განხილული.

Share:

კომენტარის დატოვება